Fontos hír az angolul tudni vágyóknak:

 

24 év után, a magyar anyanyelvű tanulók már nem csak egyes nyelviskolákban érhetik el a Kommunikációs Angol oktatási módszerét…

Horánszky Éva korábbi könyvei 15 éve kaphatóak minden nagyobb könyvesboltban és webáruházban, de ez nem.

FRISS HÍR: Sokkal gyorsabban elfogyott a második nyomtatás, mint gondoltuk. Egyenlőre sajnos csak előrendelést tudunk felvenni. Dolgozunk azon, hogy újra megszerezhető legyen… Elsőként értesítjük majd a várható megjelenésről!

Most, 2019 májusában kétszer is kiadásra kerültek
Horánszky Éva (✝ 2018. szeptember) új nyelvkönyvei.

 

A nagy érdeklődéshez képest sajnos csak kevés csomag (4 rész csomagonként) készült az első két kiadásból.
Sajnos kedves barátunk eltávozott közülünk. A további kiadás bizonytalan, de dolgozunk rajta, hogy elérhető legyen az értékes öröksége.

Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és nagyon igyekszünk kielégíteni a hatalmas igényt!

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY:

A Kommunikációs Angol 1-4 és a hozzátartozó hanganyagok csak itt elérhetőek, máshol nem.
Kérlek, ne telefonálj az ügyfélszolgálatra, hogy tegyünk félre egy példányt!
Nem szeretnénk kivételezni, itt most a “first come, first served” azaz, “aki először kéri, az kapja” alapon lesz megszerezhető!

Ide jön a feliratkozásra és a felmérés kitöltésére (ajándék sorsolással) ösztönző szöveg.

MI AKADÁLYOZZA MEG A MAGYAROKAT A NYELVTUDÁSBAN?
EZEK KÖZÜL MELY MÓDSZERREL OKTATTAK TÉGED?
EZ MEGAKADÁLYOZTA, HOGY KÖNNYEN TUDJ KOMMUNIKÁLNI?

Azt mondják, hogy aki képes megtanulni az anyanyelvét, az képes megtanulni az idegen nyelveket is. Ha ez igaz, akkor miért nem megy?
Miért képes megtanulni és használni (kommunikálni) a világ egyik legnehezebb nyelvét, a magyart, és miért küszködik a legkönnyebbel, az angollal?
 

“A válaszok sokak számára túl egyszerűek ahhoz, hogy elsőre megértsék:

 1. A te képességed megvan az idegen nyelv tanulásához. Ez akkor is igaz, ha a kisebb-nagyobb kudarcok és a tanárok elhitették veled, hogy “nincs nyelvérzéked”! Ha tudsz magyarul, akkor van nyelvérzéked!
 2. Az iskolákban és a legtöbb magántanár által alkalmazott oktatási módszer nem az, ahogy az anyanyelved tanultad!
 3. Ha azzal a módszerrel tanultad volna, amivel az emberek az anyanyelvet tanulják, akkor tudnád, és a gyakorlatban használnád az idegen nyelvet.

Miért kullog a sor végén Magyarország az idegen nyelvek ismeretében?
És miért nem változik annak ellenére, hogy 30 éve oktatják az angolt?

ÓRIÁSI ANYAGI ÉS ERKÖLCSI VESZTESÉG MAGYARORSZÁGNAK

…és a magyar embereknek, hogy sok más, például a Skandináv országokkal ellentétben a népesség nem beszéli az angol nyelvet! Sőt ezrek, akik sokáig tanulták az angolt és elvégeztek egy egyetemet, nem tudják letenni a nyelvvizsgát.

KIEMELKEDŐ NYERESÉG LENNE HAZÁNKNAK…

…és a népnek, ha nem csak bedolgozói, olcsó alkatrész beszállítói lennénk a nagy nyugati és keleti cégeknek. Ha saját dolgokat is létre tudnánk hozni, ahogy annak idején az Ikarus buszokat, amiben a világ egyik legnagyobb exportőre voltunk. Ehhez manapság az első lépés a legfőbb világnyelv, az angol ismerete.

 

 

Kinek a hibája, ha feladod a nyelvtanulást?

Nem a Tiéd!
Hogyan kerülheted el a kudarcot, és miként tanulhatsz meg

4x gyorsabban angolul beszélni?

Soha többé nem kell szavakat memorizálnod, amiket később elfelejtesz, hogy újra meg kelljen tanulnod!
Nem, nyelvtani szabályokat sem kell magolnod! És ezentúl nem kell újra és újra elkezdened. Nincs többé újrakezdés! Miért?

A MEGOLDÁS, AMIT MINDENKINEK ISMERNIE KELLENE:

A széles körben használt akadémikus (tudományos) oktatási módszer a szavak megjegyzésére, a nyelvtani szabályok elméleti ismeretén és a hanganyagok ismételt hallgatásán alapul. Ezzel ellentétben a természetes módszer alapja a nyelvhasználat, aminek a beszéd és a megértés az alapja.

Az akadémikus módszertan teljes mértékben mellőzi az anyanyelv természetes megtanulásának módszerét.

A természetes módszer nem csak megtanít beszélni, megérteni, de megtanít írni és olvasni is! A természetes oktatási módszerrel, amely nagymértékben hasonlít az anyanyelv tanulásának módszerére, valóban tanulhat és valóban tudhat, azaz nem fog magolni és memória trükköket használni.

A természetes oktatási módszer: a beszédkészség fejlesztése és a gyakorlati nyelvhasználat kényelmes, lépésenkénti elsajátítása. A Kommunikációs Angol a természetes módszert alkalmazza a beszédkészség fejlesztésével, és a nyelv gyakorlati nyelvhasználaton keresztül való elsajátításával tanít.

Teszi ezt kényelmes, kis lépésenként, hogy ne akadhass el.

 

Tudj meg többet a “természetes módszerről”?

Honnan származik a természetes módszer?
A természetes módszer elődjéről először az 1800 évek elején írtak a híres angol nyelvű értelmező szótár, a Webster szótár egy szócikkében.

Megfigyelték, hogy a műveltebb, intelligensebb anyák egy része egyszerűen elmagyarázza gyermekének egy szó jelentését.

Ezután egyszerű mondatokban példákat mond a szó használatára. Majd arra kéri gyermekét, hogy ő is mondjon mondatokat. Addig, amíg az újonnan tanult szóval a gyermek már kényelmesen, habozás nélkül használja a szavakat.
A természetes módszer ennél jóval többet jelent, de ebből a megfigyelésből ered az elnevezése.

 

 

Hogyan vált elismert oktatási módszerré a természetes módszer?
Az idegen nyelvűek, a bevándorlók beilleszkedése igen nagy problémát jelentett az Egyesült Államokban is. Az ötvenes években a Michigani Egyetemen kutatásokat végeztek. 

Többféle nyelvoktatási módszerrel az angol, mint második nyelv elsajátítását és hatékonyságát vizsgálták.
A kísérlet célja az volt, hogy találjanak egy egyszerű módszertant. Ennek segítségével a tanuló nem csak a szavakat és a nyelvtant tanulja. De egyidejűleg képessé válik azon a szinten beszélni is angolul.

A kísérlet során egy már nem használt, azaz halott nyelvet tanítottak a tanulóknak. Ez a nyelv az ógörög volt, mert ezen a nyelven senkinek nem volt előtanulmánya.
Az egyik csoportnak csak írást, olvasást tanítottak (akadémikus módszer), míg a második csoportnak egyidejűleg írást, olvasást, szövegértést és beszédet is (kommunikációs módszer).
A különféle módszerek változatos eredményeket hoztak. A legszembetűnőbb különbséget az akadémikus, azaz a hagyományos oktatási módszer és a kommunikációs (természetes módszer) összehasonlításakor tapasztalták.

A kommunikációs módszerrel tanuló csoport 4-szer gyorsabban haladt.

És elsajátította a nyelvet, beszélt ógörögül.
A hagyományos módszerrel tanulók lassabb haladást mutattak. Ez főleg három tényezőből adódott:

 • Elfelejtett szavak újratanulásából (újra-memorizálás).
 • Nyelvtani szabályok, tehát az csak elmélet megtanulásából.
 • A gyakorlati nem-alkalmazásból.

Ezen módszertani alapokat fejlesztette tovább Donald Gum nyelvészprofesszor – diplomás angol nyelvtanárok segítségével – magyar anyanyelvű emberek számára.

Mi a legfontosabb különbség a megtanulás és a memorizálás (magolás) között?
Mindenki tudja, hogy a magolással, memorizálással megjegyzett dolgok nagy része a dolgozat, a vizsga után elfelejtődik. Miért?
Valójában csak a begyakorlás során, készség szinten elsajátított ismeretek rögzülnek tartósan. Amikor gondolkodás nélkül tudjuk, és tenni is tudjuk a tanultakat, csak akkor beszélhetünk tudásról.
Az emlékezés képessége nem jelent tudást! Csak jó memóriát, azaz felidézési képességet. A nyelvhasználat során nem a jó memóriára van szükség. Hanem arra, hogy visszaemlékezés nélkül, magától jöjjenek az angolnyelvű gondolatok. Ezért tart gyakran a hagyományos, az akadémikus módszerrel 8 évig egy nyelvvizsga megszerzése.

A nyelvtudás esetében a tudás a gyakorlati tudást jelenti, hacsak nem a nyelvészet területén szeretnél tudományos fokozatot elérni.
Ki szeretné, ha egy elméletben kiváló, de gyakorlattal nem rendelkező pilóta vinné nyaralni a családot? Én nem!
A kommunikációs módszer a gyakorlati alkalmazáson keresztül eléri, hogy az idegen nyelvet az anyanyelvedhez hasonlóan gondolkodás, késlekedés nélkül tudd használni.
A “kommunikációs angol” nem elméleti nyelvvizsgára felkészítő eszköz, azonban kiváló eredményeket hozhat a írásbeli és szóbeli vizsgák során.

Hogyan került Magyaroszágra a Michigani Egyetem idegennyelvűeket képző módszere, és miként lett a magyar anyanyelvűek nyelvoktatására szabva?

24 évvel ezelőtt, a rendszerváltást követő években vált láthatóvá az óriási igény az angol elsajátítására. Boldog-boldogtalan, akinek valami köze volt az oktatáshoz nyelviskolát nyitott. Számos külföldi iskola is képzéseket indított. Ezek egyike Donald Gum, a Michigani Egyetem Nyelvészeti Professzorának módszerét alkalmazta. Ez a tananyag a természetes módszerű oktatáson, a kommunikáción, illetve annak gyakorlásán keresztüli képzésen (képesség fejlesztésen) alapult.

Ahogy az a későbbi években általános jelenség volt, sok nyelviskola átalakult, osztódással szaporodott, nevet változtatott és megszűnt.
Ezekben az években ismerte meg a módszert a nyelvkönyv szerző, Horánszky Éva, akinek több, mint 15 éve kaphatóak az Angol Nyelvtan kicsit másképpen I. és II. című könyvei a nagyobb könyvesboltokban.
A nyelviskolákból, amelyek a Donald Gum-féle módszert alkalmazták, illetve azokból, amelyek Horánszky Éva tananyagait használták, rendszeresen érkeztek a visszajelzések a magyar nyelvű tanulók tapasztalatairól és a módszer eredményeiről.

Miután az idős amerikai professzor és Horánszky Éva között munkakapcsolat jött létre, és Dr. Donald Gum Magyarországra látogatott, átadta Évának a teljes tudását.
Horánszky Éva a 24 év alatt szerzett gyakorlati tapasztalatokat felhasználva a magyar tanulókra szabta az ismert, idegen nyelvűek képzésére szolgáló módszert.
Így született meg a “Horánszky-féle Kommunikációs Angol” módszer és tananyag.

Horánszky Éva nyelviskoláinak weboldaláról találtunk egy másolatot a webarchívumban (web.archive.org)

Ezt és az ezen a weboldalon található egyes adatokat onnan másoltuk.

Miért volt szükség az angol nyelvterületen idegen nyelvűek számára bevált módszer helyi, hazai átformálására?

A magyar egy egzotikus nyelv, különleges, a világ 3-4. legnehezebb nyelve. Alig van hozzá csak kicsit is hasonló. Nagymértékben különbözik más nyelvektől szerkezetében, nyelvtanában, hagsúlyozásában.
Ha már tudnál angolul és más idegen nyelveket, akkor látnád, hogy milyen nagy a hasonlóság az angol és más nyelvek között. Az angol hasonlít a latin nyelvekre (olasz, spanyol, francia, stb.) és a germán nyelvekre is (német, holland, svéd, norvég, stb.).
A nagyfokú különbség tette szükségessé Donald Gum professzor munkásságának magyar nyelvre történő átültetését, honosítását.

Természetes módszer = Kommunikációs Angol

Ezt írta Horánszky Éva Dr. Donald Gum-ról és a nyelviskoláiban alkalmazott módszerről:

“Az intézményben használt … módszer Amerikából származik, és Donald Gum nyelvész professzor volt a kifejlesztője.

Donald Gum pályafutását a michigan-i egyetemen kezdte nyelvészként. Több, mint 25 évet dolgozott a programon és különböző országok (Japán, Kína, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Burma, Malajzia, Venezuela, Franciaország, Németország) egyetemein tanított diákokat és tanárokat egyaránt.

A kifejlesztett módszer rendkívül egyszerű, mert azokra az alapokra épül, ahogyan az ember az anyanyelvét tanulta.

 

 Ennek megfelelően a hallgató [a nyelvkönyvet használó] a gyakorlati használaton keresztül tanulja meg a nyelvet.

A programok [nyelvkönyvek] úgy vannak felépítve, mind témakörökben, mind nyelvtanban, hogy a hallgatót fokozatosan vigyék el a megfelelő tudásszintre, ahol képes lesz írni, olvasni, érteni és beszélni angolul.

Fontos kritérium az, hogy a hallgató minden óra anyagát [a nyelvkönyvet] teljesen értse, és begyakorolja használatát. Ezen gyakorlatok biztosítják azt, hogy 4X gyorsabb haladást érjen el az angol nyelv elsajátításában.

Ebben a módszerben nem a tanár, hanem a hallgató beszél angolul. 

VÉLEMÉNYEK
A tanulók mit tapasztalnak?

Az általános tapasztalat körülbelül így hangzik, “jól éreztem magam a tanulás közben”,
ami nem jellemző a hagyományos nyelvoktatásra.

Kb. 3 angol szót tudtam, fél 1 hónappal ezelőtt. A tudásom mérhetetlen mennyiségben, minőségben nőtt. Szavakat mondatokká tudok alakítani. Bizonyos mondatokat, mondat részeket idegen anyagból le tudok fordítani. Megértek szöveget. Nagyon sokat fejlődtem szerintem.

B. Norbertné

Örülök annak, hogy sikerült sokkal jobban megértenem a how many és a how much közötti különbséget. Sokat bővült a szókincsem, sokkal jobban értem a több szavas kifejezéseket. Jó volt átismételni a végén tanult szavakat is. Tudok beszélni a közvetlen környezetemről (konyha, ház, fürdőszoba, nappali stb).

F. István

Több alkalommal is elkezdtem tanulni az angolt, de mindig feladtam nagyon rövid idő után. Azóta sokszor szembesültem azzal a ténnyel, hogy még nekem is szükségem van az angol nyelv tudásra, ezért most már nem akarom abba hagyni. Tetszik a módszer és tetszik a tempó! Remélem kitartó leszek és sikeres nyelv vizsgát teszek ősszel.

P. Erika

Sikerült hibátlanul elvégezni a házi feladatot. Munkából hazafelé utazva a villamoson egy angol nyelven beszélő társaság kért segítséget, kiknek sikeresen tudtam segíteni s utána elég hosszan elbeszélgettünk.

H. B. Éva

A kezdethez képest “jól” tudunk angolul. Fel kell frissíteni a tanultakat, a szókincs bővítése lényeges. A mosópor használati utasításokat, a ruha címkéjén a kezelési útmutatót már lefordítom. A TV-ben néhány szót megértek angolul. Nagyon eredményes ez a tanfolyam, ha még engem (korom miatt) is képes egy bizonyos tudás szinttel ellátni.

S. Józsefné

Volt nálunk egy hölgy Tahiföld-ről, aki angolul beszélt. Tolmács nélkül is elég sok mindent sikerült megértenem, és amit kérdeztem tőle megértette. Tudtam vele bizonyos szinten társalogni.

T. István

Egyáltalán nem tudtam angolul. Soha nem tanultam. Tetszik a módszer, már képes vagyok önálló mondta alkotásra. A megértéssel még kissé bajban a kiejtés miatt. Sok szót megtanultam, a ragozásokat. Nagyon örülök, hogy már a családomról, foglalkozásról tudok mondatokat alkotni. Sok mindent megértek, s válaszolni is tudok, a hiányosságokat igyekszem pótolni.

Mihályné

Szeretek szörfözni az interneten. Nagyon sok idegen kifejezéssel találkozom itt. Nagyon jó érzés, hogy egyre több dolgot megértek. A családomban mindenki beszél angolul…. most már én is 🙂 Szeretek fotózni és az internetre felraktam már rengeteg képet, amit én készítetten. A világ minden részéről kapok hozzászólásokat, véleményeket a fotókról. Jó érzés, hogy már tudok képeihez hozzászólást írni. Várom a következő külföldi utazásomat, hogy kipróbálhassam magamat.

T. S. Mihályné

Nekem nagyon sokat jelent, hogy ezzel a módszerrel angolt tanulhatok. Mivel a módszer elég “játékos” és sok pozitív visszacsatolás kapcsolódik hozzá, ezért szinte észrevétlenül tanulom a szavakat, példamondatokat. A napokban nyaralni voltam, és a szállodában, vendéglátó egységekben sosem mulasztottam el az angol mondatokat is “szemrevételezni” és a már ismert szavakat örömmel helyettesítem be. Mivel már a berendezési tárgyakat, helységeket, város nevezettségeit, közlekedést stb. tanultunk. Szinte várom, hogy egy külföldi megkérdezi, hogy hol talál ezt és ezt… Köszönöm a lehetőséget.

K. M. Erika

Az angol tanulás számomra egy élményt jelent. Minden alkalom után már várom a következőt, szinte “kábítószerré” vált. Nagy sikert jelent számomra, hogy egyre több témáról tudok beszélni, bővül a szókincsem. A sok gimnáziumi kudarc után sokat jelent számomra a siker. A módszer nagyon tetszik, igaz eleinte furcsának tűnt. Szerintem tényleg így lehet használható nyelv tanulásra szert tenni.

T. D. Mónika

A közelmúltban történt, hogy az egyik benzinkúton külföldi család kért tőlem útba igazítást. Minden különösebb megerőltetés nélkül, olyan “ösztönösen” kezdtem el beszélni, hogy magam is meglepődtem. Aztán ahogy visszagondoltam, elismeréssel nyugtáztam, hogy nyelvtanilag is teljesen helyes volt, amit mondtam. Én ezt sikerként éltem meg.

K. Gergely

Nekem tetszik a tanulási módszer, hamarabb megjegyzem a szavakat, a nyelvtani részt is könnyebb megjegyezni. Az eddig tanult szavakat könnyen felismerem feliratokon, címeken.

R. Ágnes

Érdekes történet a tanulói sikerekről!

Amikor a Horánszky-féle Kommunikációs Angolt nyelviskolákban tanították, akkor a tanulókat rendszeresen megkérték, hogy írják a le tapasztalataikat. (Ez a tanárok oktatási minőségének ellenőrzésére is használatos.)

Az évtizedek alatt 13 000 különböző tanuló írt rendszeresen sikerbeszámolót!

Ez kezelhetetlen, raktározhatatlan mennyiségű papírhalmot eredményezett. Ezt nem lehetett egyszerűen egy iratmegsemmisítővel ledarálni.
Mivel ezek az írások tartalmazták a tanulók nevét és aláírását, ami személyes adat, kidobni sem lehetett. Végül is egy erre specializálódott, veszélyes hulladékot is megsemmisítő cég szállította el a teherautónyi iratot. Ők hivatalos dokumetumban igazolták, hogy átvették és környezetbarát körülmények között elégették a nagy mennyiségű tanulói visszajelzést.

A kommunkációs angol a beszédre és a beszéd megértésére helyezi a hangsúlyt.
Ez a módszer segít az írás és olvasás elsajátításában is?

– Ha angolul tudni számodra is azt jelenti, hogy “könnyedén beszélni, és megérteni a beszélt nyelvet”, akkor ez a módszer a számodra javasolt. Természetesen, az írási és olvasási képesség és szint is gyorsabban javul, mint a hagyományos módszer esetében. Ennek oka, hogy a természetes módszer a szavak és mondatok értésén alapul. Miért? Ez nem egy memória gyakorlat, ez nem magolás.

 

Mit érdemes elfelejteni?

 • Felejtsd el a szótárfüzetet és a memória trükköket – a “Horánszky-féle Kommunikációs Angollal” nem kell többé magolnod, unatkoznod, majd feladnod a tanulást és újrakezdened. Ezzel lezárulnak a véget nem érő próbálkozások és kudarcok. Ezek nagy szavak, amit nem kell elhinned, csak adnod magadnak még egy esélyt az angol nyelv megtanulására. 
 • Felejtsd el az akadémikus módszert és a hetente felbukkanó újabb csoda-megoldásokat! – Használd azt, ami egyszer már sikeres volt, tanulj úgy, ahogy évszázadok óta a képzett anyák tanították a gyermekeiket.

 

 

Mit fogok kapni?

Ezt olvastuk Horánszky Éva nyelviskoláinak weboldalán:

Mi az az 5 legfontosabb különbség, amiért valaki beszél, vagy nem beszél angolul?

 1. Főleg a tanár beszél az órán, vagy az a valaki, akire a tanár mutat.
 2. Az oktatás, tananyag nem hasonlítja össze a már jól beszélt anyanyelv és az angol sajátosságait, így zavarok vannak a nyelvtan használatában.
 3. Mások által megfogalmazott angol mondatokat tanítanak, ami nem követeli meg a saját mondatalkotás gyakorlását.
 4. A szótanulás kizárólag memorizálással történik, így ezeket időnként újra kell tanulni, és a tanuló még ezután sem tudja mondatokban helyesen használni.
 5. Folyamatos tanári segítség kell a tanuláshoz, vizsgákra, tárgyalásra való felkészüléshez.

 

 

Ha hiszi, ha nem, létezik egy olyan módszer, amelyben ezek a hibák nincsenek.

Alapvető különbségek az általunk használt módszer és az összes többi között!

A tanórák [a tankönyvek] úgy vannak felépítve, hogy az órán a tanári munka 30%, a tanulói gyakorlatok 70%-ot tesznek ki, és itt minden hallgató gyakorol. Speciálisan magyar anyanyelvűeknek van a módszer kidolgozva. A hallgató megtanulja, hogy saját gondolatait, hogyan fogalmazza meg angolul. A szavak tanulása nem memorizálás útján történik.

Megtanul egy olyan módszert, amivel tanár segítsége nélkül tud tovább tanulni.

 

Milyen előnyei vannak ennek a tanulási módszernek?

 

 • 4X gyorsabb haladást lehet vele elérni.
 • Áthidalja a két nyelv nyelvtani felépítése közötti akadályokat (3 magyar igeidő, szemben a 12 angol igeidővel)
 • Fejleszti a tanuló azon képességét, hogy váratlan és valós élethelyzetekben tudjon és merjen beszélni angolul.
 • Az új szótanulási módszer használatával nem felejti el és képes használni, a megtanult szavakat.
 • A [a nyelvkönyvek használata] program elvégzése után megszűnik a tanárfüggőség és a tanuló egyedül is fel tud készülni vizsgákra, tárgyalásokra, akár szaknyelvet is tanulhat.

Külön-külön nem érhetőek el, csak egyben!

Mekkora a kockázat, hogy ez nekem nem válik be?

Ez előfordulhat, mivel a nyelvtanulást nem csak a tananyagtól, a módszertől függ, hanem a tanuló élethelyzetétől is.
De sokkal kisebb a kudarc esélye, mivel a kudarc főbb tényezőit a Kommunikációs Angol nem tartalmazza.

És a pénzügyi kockázat?

A magyar törvény megvédi a magyarországi cégektől online vásárlókat. Az elmúlt 11 évben több, mint harmincezer vásárlót tudtunk kiszolgálni. Ebből pár tucat visszaküldés/visszafizetést is intéztünk. Ez természetes, számunkra ez nem jelent problémát, és garantáljuk, hogy neked sem!

Melyek a törvényes biztosítékaim?

A magyar törvények előírják a 14 napos visszafizetési garanciát, többet nem. Azonban mi tudjuk, hogy két hét alatt nem fog kiderülni, hogy beválik-e a Gum/Horánszky-féle természetes módszer számodra.
Már sok éve minden általunk forgalmazott kiadványra 365 napos teljes elégedettségi ill. visszafizetési garanciát vállalunk.
Ezt ezekre is vállaljuk. Ha szükséges, 48 órán belül (2 munkanap) rendezzük a vételárat.

Ügyfélszolgálat:

hétköznap 14:00-20:00 a
06 70 / 244 4394 számon

A DPD futárszolgálat szállítja ki hétköznaponként a megrendelt kiadványokat a megadott szállítási címre, akár munkahelyi címre is. A megrendelés után másnap vagy harmadnap érkezik majd meg a csomag. Ha ettől eltérő szállítási időpontot szeretne (akár 4-8 hétre előre is), kérjük, írja be az oldal alján lévő megjegyzés rovatba!

(Természetesen a törvény szerinti 100%-os pénzvisszafizetési garanciát biztosítom, de én 14 nap helyett 365 napon belüli visszaküldést is elfogadok!)

A nyelvkönyvek forgalmazója:

Eladonline Kft.

06 70 / 244 4394 (14:00-20:00 óráig)

Postacím: 1035 Bp., Miklós u. 13. 8/42.

Cégjegyzékszám: 01-09-958287

Kártyás fizetés szolgáltatója:
CIB Bank

ugyfelszolgalat (kukac) vilagnyelv.hu

Iroda: 1043 Bp., Lórántffy u. 15/b 223.

Adószám: 23282944-2-41

Elfogadott kártyák:
Maestro, MasterCard, VISA és VISA Electron

A weboldal üzemeltetője:

Globalaprox Bt.

Székhely: 1035 Budapest, Miklós u. 13. 8/42.

Cégjegyzékszám: 01-06-415875

Kártyás fizetés szolgáltatója:
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

segitseg (kukac) vilagnyelv.hu

Iroda: 1043 Bp., Lórántffy u. 15/b 223.

Adószám: 23282944-2-41

Elfogadott kártyák:
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.